Permohonan Bantuan Baiki Rumah Di Seluruh Malaysia Bagi Tahun 2022 ~ Mohon Sekarang !

Kongsi
Untitled 1

Berita baik kepada anda semua , Bantuan Baiki Rumah ini telah diperkenalkan dengan tujuan agar dapat membantu golongan miskin serta miskin tegar dengan menyediakan kemudahan asas serta kediaman yang selesa kepada mereka yang sangat memerlukan.


SYARAT KELAYAKAN

Berikut adalah merupakan syarat kelayakan baiki rumah mengikut setiap negeri :

  • Ketua Isi Rumah (KIR ) miskin tegar serta miskin yang telah ditentukan berdasarkan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) dengan mengikuti semasa berkuat kuasa

Kumpulan sasar yang menerima bantuan PPRT yang layak merupakan seperti berikut :

  • Telah disahkan sebagai miskin tegar ataupun miskin yang berdaftar dalam Bank Data Kemiskinan Nasional (e-Kasih) atau
  • Disahkan layak oleh Mesyuarat Fokus Group Pembasmian Kemiskinan Peringkat Daerah (FGD) ataupun Negeri (FGN) dan jawatankuasa yang setara dengannya
  • Diperaku oleh jawatankuasa di peringkat negeri
  • Diperaku oleh agensi – agensi kerajaan yang terlibat dalam program pembasmian kemiskinan

GOLONGAN YANG DIUTAMAKAN

  • Orang Kurang Upaya (OKU)
  • Warga Emas
  • Mangsa bencana dengan skala kecil
  • Ibu / bapa tunggal yang mempunyai tanggungan dengan berat

BORANG PERMOHONAN

Anda boleh mohon bantuan baiki rumah bagi setiap negeri di Malaysia iaitu :

WP Kuala Lumpur : https://www.maiwp.gov.my/i/index.php/en/

Selangor : https://www.selangor.gov.my/

Johor : https://www.maij.gov.my/archives/5329

Kedah : https://pbt.kedah.gov.my/index.php/baik-pulih-rumah-mpsp/

Melaka : https://www.maim.gov.my/index.php/my/berita-terkini/920-maim-bantu-baik-pulih-rumah-asnaf

Terengganu : http://www.maidam.gov.my/index.php/ms/arkib/arkib-berita/itemlist/category/3-profil

Perak : https://yayasanperak.gov.my/v6/sayangi-rumahku/

Perlis : https://www.maips.gov.my/index.php?lang=ms

Pulau Pinang : https://v2.zakatpenang.com/bantuan-baik-pulih-rumah/

Pahang : http://www.muip.gov.my/v4/baitulmal/zakat/skim-bantuan-zakat/

Kelantan : https://www.e-maik.my/v2/index.php/skim-bantuan/bantuan-pemulihan-kediaman

Negeri Sembilan : https://www.pknns.gov.my/inisiatif/program-rumah-harapan-rakyat-negeri-sembilan

Sabah :https://egjpkn.sabah.gov.my/SSONewLogin/index.asp

Sarawak : https://mpp.sarawak.gov.my/

Leave a Comment