Permohonan Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) Secara Atas Talian

Kongsi

 AVvXsEhn39dAXDg6iJpaU6jdPos1OJOiNaPzFj9Km2e8i1druUjLN7NgKSjiTqm0QVwcmEVJIeVblsQmBZOHn4Sgt 6LKKzHGOZN7A82oAosjww 7mh2 Mf1eZGfRyI3rfD2l4DiUD4Cig4MfDWqXP0EYq7XxT PADUgadudnUDYXj5A6MnCji00wbIxCz4=w640 h384

Menerusi rancangan Malaysia yang ke sebelas teras kedua bagi meningkat kesejahteraan rakyat di kalangan Malaysia. Program SPKR akan diteruskan sebagai satu “touch point” utama kerajaan bagi menjaga kebajikan rakyat yang terjejas.


Tujuan SPKR ditugaskan adalah untuk sentiasa memastikan mendapatkan pembasmian kesmikinan laur bandar bagi mendapatkan kumpulan sasar seperti Miskin dan Miskin tegar. Golongan sasar yang terpilih untuk meneruskan kelangsungan hidup dengan lebih selesa.

Komponen SPKR ini adalah melibatkan rumah PPRT , program latihan dan program peningkatan pendapatan yang membentuk satu pakej nilai tambah bagi memeperkasa khususnya untuk kumpulan golongan sasar agar dapat membentuk jati diri.

PERINCIAN PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT)

Untuk pengetahuan anda semua, tujuan Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) adalah untuk memastikan dapat meningkatkan kualiti hidup bagi golongan miskin tegar dengan adanya pembinaan rumah yang dapat menyediakan tempat tinggal yang akan memberi keselesaan.

image

SYARAT KELAYAKAN

Berikut adalah merupakan syarat kelayakan yang diperlukan berdasarkan Pendapatan Garisan Kemiskinan (PGK) :

 • Diiktiraf sebagai miskin tegar yang telah berdaftar pada Bank Data Kemiskinan Nasional (e-Kasih)
 • Disahkan layak oleh Mesyuarat Fokus Group Pembasmian Kemiskinan Peringkat Daerah (FGD) 
 • Diperaku oleh mana-mana agensi yang terlibat dalam program pembasmian kemiskinan
 • Diperaku oleh jawatankuasa di peringkat Kementerian

SYARAT BANTUAN BINAAN BARU

Kemudahan binaan baru akan diberikan kepada golongan yang mempunyai ciri-ciri seperti :

 • Tidak mempunyai rumah sendiri
 • Rumah yang didiami adalah terlalu uzur
 • Mempunyai tanah sendiri
 • Tiada ekonomik untuk dibaiki

SYARAT BAIKI PULIH 

Kemudahan baiki pulih akan diberikan kepada golongan yang mempunyai ciri-ciri seperti :

 • Warga emas
 • Orarng Kurang Upaya (OKU)
 • Suami/Isteri yang mempunyai tanggungan yang banyak
 • Mangsa bencana yang berskala kecil 

image

CARA MOHON

Permohonan Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) boleh dilakukan secara atas talian.

image

Anda perlu sediakan maklumat yang penting seperti berkenaan pemilik hartanah , pendapatan , kad pengenalan dan gamabr rumah semasa.

Jika anda gagal dalam melengkapkan maklumat yang diperlukan akan menjejaskan permohonan anda.

Borang permohonan anda boleh dapat melalui 

  Dan boleh muat turun : Borang Kebenaran Tanah

  MAKLUMAT LANJUT

  Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan berkenaan permohonan Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) , anda boleh rujuk di talian hotline 013-228 7070

  1 thought on “Permohonan Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) Secara Atas Talian”

  Leave a Comment