Bantuan Tambahan BKM 2022 Sehingga RM500

Kongsi

 AVvXsEj44ByO MPF0v0HQUeZjhzIeoqwdMVYV gLCSEsyCUB5P3 oK N3l7LzjtcDe3cq50f15LjPU7wRfu6CRpkerLbRbVqFCbEvuonuq10TB7V0vP6wmg4pCyoYlHtYr2lup0RBJ1tP5HwrQg 64ZVmkJPjFmVPrrZcolgSfPRLRbIVdDI9IpCjWbcbJ84=w640 h384

Bantuan Keluarga Malaysia (BKM) adalah merupakan salah satu insentif bantuan yang telah disediakan oleh kerajaan. BKM ini diperkenalkan untuk meringankan hidup rakyat dalam meneruskan kehidupan seharian dengan selasa.


PERINCIAN BANTUAN KELUARGA MALAYSIA (BKM)

Bantuan Keluarga Malaysia (BKM) ini telah digantikan dengan Bantuan Prihatin Rakyat (BPR) pada bajet belanjawan 2022 yang telah diadakan pada Oktober 2021 lepas. Tambaha  pula , pada tahun sebelum ini Bantuan Sara Hidup dan Bantuan Rakyat 1 Malaysia (BR1M) juga menjadi satu insentif kerajaan yang telah laksanakan pada tahun sebelum ini.

Keempat insentif telah banyak memberikan manfaat kepada rakyat khususnya bagi orang yang memerlu,an. Perbezaan empat inesentif di atas adalah dari segi nama , pihak kerajaan serta kadar bantuan yang telah ditetapkan oleh kerajaan.

Pada tahun insentif Bantuan Keluarga Malaysia (BKM) akan dilaksanakan mengikut fasa yang telah ditetapkan. Setiap yang layak akan diberikan bantuan mengikut kategori yang ditetapkan.

BANTUAN TAMBAHAN

Kerajaan telah mengugumkan bahawa terdapat bantuan tambahan pada Bantuan Keluarga Malaysia (BKM) yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Penerima yang layak akan menerima bantuan tambahan berdasarkan kelayakan yang bersesuaian.

SYARAT KELAYAKAN

Berikut adalah merupakan syarat kelayakan yang telah ditetapkan oleh kerajaan :

  • Penerima Bantuan Keluarga Malaysia (BKM) 2022
Manakala bagi bantuan Tambahan akan diberikan kepada penerima yang mempunyai kelayakan :
  • Kategori isi rumah yang berstatus warga emas atau
  • Kategori isi rumah yang berstatus ibu atau bapa tunggal (IBT) dan mempunyai anak yang menepait syarat

KADAR BANTUAN

Jumlah bantuan untuk insentif BKM adalah sebanyak 

  • RM2,000
Manakala kadar bantuan bagi bantuan Tambahan adalah sebanyak 
  • RM500 untuk kategori isi rumah berstatus ibu atau bapa tunggal dan mempunyai anak yang menepati syarat
  • RM300 bagi kategori isi rumah yang berstatus warga emas

TARIKH PEMBAYARAN

Buat masa sekarang , tiada sebarang kenyataan rasmi berkenaan tarikh pembayaran Bantuan Keluarga Malaysia (BKM) 2022. Tetapi pembayaran bantuan Tambahan dijangkakan akan dilaksanakan pada bulan Mac 2022 ini.


2 thoughts on “Bantuan Tambahan BKM 2022 Sehingga RM500”

Leave a Comment