Dividen KWSP Bakal Lebih Tinggi Dengan Kadar Sebanyak 5.5 Kepadda 6.0 Peratus

Kuala Lumpur : Dividen Kummpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk tahun 2021 akan dijangkakan lebih baik berbanding dengan tahun sebelum ini. Kadar anggaran lebih baik adalah dari 5.5 kepada 6.0 peratus bagi simpanan konvensional dan 5.0 kepada 5.5 peratus adalah untuk Simpanan syariah.


Melalui kenyataan Prof Madya Ts Dr Anuar Bali Mohamed dari Sekolah Perniagaan dan Ekonomi (SPE) Universiti Putra Malaysia (UPM) , berdasarkan situasi ekonomi pada tahun 2021 yang lepas bagi suku keempat 2021 , jika dividen diumumkan oleh KWSP pada hari isnin adalah lebih baik berbanding pada tahun 2020.

Tambahan pula , beliau juga telah mengatakan bahawa pada tahun 2020 dividen telah diumumkan oleh KWSP sebanyak 5.20 peratus adalah untuk simpanan konvensional manakala 4.90 peratus pula bagi simpanan syariah.

Walaubagaimanapun , menerusi situasi semasa KWSP telah membuat catatan dengan pendapatan pelaburan kasar sebanyak RM48.48.02 bilion selama sembilan bulan yang pertama telah berakhir pada 30 september 2021 dengan peningkatan sebanyak 7.7 peratus .

Di samping itu , Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) juga telah membuat catatan dengan pendapatan pelaburan kasar untuk sembilan bulan yang pertama telah berakhir pada 30 september 2021 lebih tinggi sekiranya dibuat perbandingan pada tahun 2021 dengan tempoh yang sama.

Setelah pembukaan sektor ekonomi ini telah menunjukkan bahawa memberikan impak yang sangat positif kepada negara Malaysia serta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Hasilnya Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) Malaysia telah berjaya dalam membuat peningkatan sebanyak 3.6 peratus pada suku keempat 2021.

Impak yang positif ini juga telah menggambarkan dengan jelas berkenaan situasi ekonomi yang berada di landasan dalam pemulihan daripada kesan impak penularan wabak Covid-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang dilaksanakan bagi membendung wabak covid-19.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *